logo
uživatelský vstup

úvod

Společnost eSpráva s.r.o. byla založena v lednu 2008 za účelem poskytování kompletních služeb při správě nemovitostí. Zajišťujeme správu bytových, obchodních a administrativních objektů v regionu zlínského kraje.

 

Cílem společnosti je zajistit všechny činnosti pro výkon správy SVJ v souladu s příslušnými předpisy a to na principu transparentnosti, otevřenosti a klientského přístupu. Pro zvýšení komfortu a úspory času při výkonu funkcí členů výboru nebo samosprávy zajišťujeme nahlížení a předávání vybraných ukazatelů on-line prostřednictvím autorizovaného internetového přístupu. Každé SVJ má vedený vlastní bankovní účet.

 

Poskytujeme poradenství při výběru způsobu revitalizace a regenerace domů s využitím moderních technických technologií a  aktuálních dotačních titulů. Sledujeme a informujeme vlastníky o nových trendech využití úspor energií.  Optimalizujeme způsob financování při realizaci oprav a regenerace domů.

 

Věříme, že Vás nabídka našich služeb v oblasti správy nemovitostí zaujme a sami se přesvědčíte o jejich kvalitách. Poskytujeme kompletní servis.